Registreren

Wachtwoord vergeten

Login

Inloggen

Op welke manier kan ik fiscaal optimaal geld uit mijn vennootschap halen?

Bezoldiging

Als u zelf actief bent in de vennootschap, kunt u zichzelf een loon uitkeren. Dit loon wordt belast in de personenbelasting, waarbij u sociale bijdragen betaalt en eventueel ook bedrijfsvoorheffing. Het uitkeren van een loon kan een fiscaal aantrekkelijke optie zijn als uw vennootschap voldoende winst maakt.

Uitkeren van dividenden

Een andere optie om geld uit uw vennootschap te halen is het uitkeren van dividend. Dit is vooral interessant als u geen actieve rol vervult in de vennootschap en dus geen loon ontvangt. Dividenduitkeringen zijn onderworpen aan een roerende voorheffing van 30%, maar deze kan soms worden verlaagd door gebruik te maken van bepaalde vrijstellingen of verminderingen. Let op: het uitkeren van dividend kan in sommige gevallen leiden tot dubbele belastingheffing.

Terugbetaling Rekening Courant

Als u als zaakvoerder of bestuurder van uw vennootschap geld leent van uw eigen vennootschap, kan het interessant zijn om deze lening terug te betalen. Dit kan op fiscaal voordelige wijze gebeuren, waarbij u geen belastingen verschuldigd bent op de terugbetaling.

Afschrijvingen benutten

Als uw vennootschap investeert in bedrijfsmiddelen, zoals machines, transport en dergelijke kan het fiscaal voordelig zijn om deze middelen af te schrijven. Door de afschrijvingen te benutten, kunt u de belastbare winst van uw vennootschap verminderen en dus minder belastingen betalen.

Pensioenopbouw optimaliseren

Als zaakvoerder van uw vennootschap kunt u ook gebruik maken van de mogelijkheid om een pensioen op te bouwen via uw vennootschap. Dit kan fiscaal interessant zijn omdat u via de vennootschap fiscaalvriendelijk kunt sparen voor uw pensioen.

Warrants toevoegen

Het is de manier om optimaal geld uit uw vennootschap te halen. Hoe wij u via deze weg kunnen helpen is afhankelijk van uw individuele situatie. Pensioenmanager is de partner om via deze optie geld uit uw vennootschap te halen.

Neem hier terug de controle over je pensioen.

Plan je afspraak