Registreren

Wachtwoord vergeten

Login

Inloggen

Waar plaats ik het best mijn RIZIV-toelage?

Waar plaats ik het best mijn RIZIV-toelage?
Zowel vers afgestudeerde talenten als gevorderde zorgverleners zijn gebaat bij een constante analyse van hun RIZIV-toelage. De markt beweegt immers jaar na jaar verder: door juiste beslissingen te nemen en actief te vergelijken vandaag kan je veel centen winnen in de toekomst. Hoe bepaal je nu welke verzekeraar voor jou interessant is voor het beheer van je RIZIV-gelden? Wij sommen hier graag de aandachtspunten voor je op!

WAT IS DE RIZIV-TOELAGE?

Bent u arts, kinesitherapeut, tandarts, apotheker, zelfstandig verpleegkundige en logopedist en onderschrijft u de conventie? Dan krijgt u een jaarlijks een toelage van het RIVIZ als tegenprestatie voor het loonverlies dat u lijdt door u aan deze tarieven te houden. Treed je niet toe? Dan krijg je deze toelage niet.

Jammer genoeg kan je deze toelage niet gebruiken voor een jaarlijkse vakantie of de aankoop van een wagen. Het geld wordt echter wel nuttig besteed. Je moet de sociale voordelen RIZIV investeren in een spaarcontract met solidariteit (RIZIV-contract) of een gewaarborgd inkomen.

AANDACHTSPUNTEN & TIPS

  • Als zelfstandige zorgverlener betaal je het gewaarborgd inkomen best niet met de RIZIV-toelage. Als het RIZIV betaalt, is de premie immers niet fiscaal aftrekbaar voor jou of je vennootschap.
  • De RIZIV-toelage wordt altijd geïnvesteerd een Tak 21- overeenkomst. Afhankelijk van de leverancier kan je de winstdeelname spreiden over Tak 21 en/of Tak 23
  • De RIZIV-reserve is niet beschermd door de depositogarantie. Make a wise choise!
  • Ga na welke vastgoedtransacties je kan verrichten met je spaarpot of toekomstige spaarpot.
  • Bekijk de overeenkomst: is je inleg gegarandeerd (verzekering) of niet (pensioenfonds)
  • Kan je aanvullende waarborgen op maat hangen?
  • Wat is inbegrepen in de solidariteitswaarborgen?
  • Betaal ik beheerskosten op mijn spaarpot? En vooral: levert dat beheer een meerwaarde op?

RENDEMENT

Uw rendement bestaat uit 2 componenten: een vaste rente en een gedeelte winstdeelname. De winstdeelname wordt supplementair toegevoegd als de verzekeraar het goed heeft gedaan. De vast rente is een rente die u ontvangt op de gedane storting. Het is dus de vaste rente die van toepassing is op het moment dat het geld gestort wordt. Hierdoor is het altijd een beetje koffiedik kijken met betrekking tot de RIZIV-toelage. De storting gebeurt meestal maar een jaar later: hierdoor weet je niet wat de rente zal zijn bij storting.

Sinds 2019 zien we ook dat binnen het gedeelte “vaste” rente er verschillende varianten zijn aan het komen. De ene verzekeraar garandeert de vaste rente tot het einde van het contract, anderen geven dan weer aan een vaste rente van een jaar te voorzien.

KOSTEN

Vergelijk de kosten op een transparante manier. Kosten komen voor in vele varianten en in verschillende manieren van berekening. Tracht percentuele beheerskosten te vermijden. Zij knabbelen immers exponentieel aan uw rendement. Idealiter ga je na of de beheerskost resulteert in een hoger rendement. Eenmalige kosten hebben vaak een kleinere impact en instapkosten tracht je best zo laag mogelijk te krijgen.

SOLIDARITEITSWAARBORGEN

10% van uw toegekend bedrag gaat naar solidariteitswaarborgen. Dit is een pakket aanvullende verzekeringen, waar u als verzekeringsnemer geen enkel effect op heeft. Toch is het interessant om de verschillende solidariteitsluiken goed te vergelijken. Er zijn namelijk grote verschillen tussen de aanbieders, desondanks de wettelijke minimumdekking.

VASTGOEDFINANCIERING

De financiële rente staat ongezien laag. Een van de manieren om uw rendement op te gaan krikken is via een reconstitutiekrediet. U ontvangt al een krediet op basis van uw eindkapitaal van uw spaarplan. Hierdoor kan u een tweede vastgoed gaan financieren, dat u kan verhuren. Op deze manier ontvangt u huurinkomsten die het rendement van een financieel product met kapitaalgarantie ver overschrijdt. Bevraag zeker de mogelijkheden bij uw verzekeraar/pensioenfonds binnen dit luik?

WAT ALS IK WIL VERANDEREN VAN LEVERANCIER?

Dit kan heel eenvoudig. U spaart daar gewoon niet meer. Uw spaarpot blijft staan, en u start met sparen op een andere plaats. Het is wel belangrijk om na te gaan welke kosten een impact kunnen blijven hebben op uw reserve.

Neem hier terug de controle over je pensioen.

Plan je afspraak