Open Modal

Registreer je vandaag op ons platform!

Registreer je vandaag nog!

Neem controle over je eigen pensioen

En krijg toegang tot bakken interessante content!

Moet een e-mail zijn
Verplicht veld
Min: 1000
Max: 9999
Moet hetzelfde zijn als wachtwoord.

Wachtwoord moet aan de volgende vereisten voldoen:

 • Minimaal 1 kleine letters
 • Minimaal 1 hoofdletter
 • Minimaal 1 nummer
 • Minimaal 1 speciaal teken
 • Minimaal 6 tekens in totaal
Open Modal

Registreer je vandaag op ons platform!

Fiscale optimalisering van uw vennootschap

Neem controle over je eigen pensioen

Download hier je gratis e-book

Moet een e-mail zijn
Verplicht veld
Min: 1000
Max: 9999
Moet hetzelfde zijn als wachtwoord.

Wachtwoord moet aan de volgende vereisten voldoen:

 • Minimaal 1 kleine letters
 • Minimaal 1 hoofdletter
 • Minimaal 1 nummer
 • Minimaal 1 speciaal teken
 • Minimaal 6 tekens in totaal
Open Modal

Meer info

Laat hier je gegevens achter

Moet een e-mail zijn
Verplicht veld
Min: 1000
Max: 9999
Moet hetzelfde zijn als wachtwoord.

Wachtwoord moet aan de volgende vereisten voldoen:

 • Minimaal 1 kleine letters
 • Minimaal 1 hoofdletter
 • Minimaal 1 nummer
 • Minimaal 1 speciaal teken
 • Minimaal 6 tekens in totaal
Heb je al een login?

Inloggen

Open Modal

Terms & Conditions

Algemeen

De hieronder uiteengezette voorwaarden zijn van toepassing op de website en het platform van Pensioenmanager (www.pensioenmanager.be). Door het gebruik van onze website en platform erkent en aanvaardt u uitdrukkelijk onze gebruiksvoorwaarden. Tevens verbindt u zich er toe om deze gebruiksvoorwaarden te volgen. Pensioenmanager behoudt zich het recht voor deze gebruiksvoorwaarden te wijzigen. U zal bij het gebruik van onze website, onze gebruiksvoorwaarden dan ook regelmatig doorlezen. De website en het platform zijn uitsluitend bestemd voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik door de gebruiker.

Beperking van aansprakelijkheid

Alle weergegeven informatie op onze website en ons platform, en alle daarop weergegeven informatie en hulptools, zijn louter informatief bedoeld, en kunnen dus niet als een persoonlijk, financieel, beleggings-, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd. Ze dienen dan ook enkel ter informatie van u als gebruiker van de website en het platform. Pensioenmanager levert inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Er wordt echter geen garantie gegeven op het vlak van de juistheid, de volledigheid, de betrouwbaarheid en geschiktheid van deze informatie. De gebruiker erkent dan ook dat Pensioenmanager  geen verantwoordelijkheid kan dragen bij eventuele fouten en/of vergissingen m.b.t. deze informatie, noch de informatie die aan de gebruiker wordt geboden na een doorverwijzing naar derde partijen via de website of het platform van Pensioenmanager. Het verwijzen naar derde partijen is louter informatief. Het gebruik van de website en het platform is voor eigen risico van de gebruiker.

Pensioenmanager kan niet aansprakelijk gesteld worden, noch wettelijk noch contractueel, voor de schade die gebeurlijk wordt opgelopen ingevolge het gebruik van de website, het platform en/of zijn inhoud. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de website en/of het platform ter beschikking wordt gesteld, kan u Pensioenmanager steeds contacteren. De inhoud van de website en het platform (links inbegrepen) kunnen te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Pensioenmanager kan tevens op geen enkele manier verantwoordelijk worden gesteld voor enige beslissing of handeling welke u als gebruiker van de website en het platform zou genomen hebben op basis van de  weergegeven informatie of van alle andere elementen van de website en het platform.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele rechten met betrekking tot de website en het platform, zijn inhoud, zijn gegevens en zijn vorm, alsook met betrekking tot de informatie, de merken, logo’s en beelden, die erop voorkomen, behoren toe aan Pensioenmanager en/of aan derden die een gebruiksrecht of enig ander recht hebben verleend aan Pensioenmanager. De toegang en het gebruik tot de website en het platform betekent nooit dat aan de bezoeker enig intellectueel recht wordt overgedragen. Bijgevolg is het de gebruiker verboden de website, het platform en de documentatie en informatie, alsook alle overige elementen, die erop te vinden zijn geheel of gedeeltelijk te kopiëren of te gebruiken, op welke wijze dan ook, tenzij voor strikt persoonlijke en niet-commerciële doeleinden (bijvoorbeeld voor het afdrukken van de gegevens). Bovendien is het de gebruiker verboden deze te verspreiden, over te dragen of te verkopen, of op enige andere manier hierover te beschikken.

Gebruik

Pensioenmanager behoudt zich het recht voor om gebruik te maken van software om algemene bezoekersinformatie van onze website en het platform te meten en te analyseren teneinde de effectiviteit van de website en het platform te verbeteren. Hiertoe gebruiken wij onder meer uw IP-adres. Wij zullen de IP-adressen niet gebruiken om u persoonlijk te identificeren.

Privacy Policy

Pensioenmanager hanteert een Privacy Policy inzake het verwerken van uw persoonsgegevens. Dit kan u terugvinden via volgende link. U erkent hiervan voorafgaand kennis te hebben genomen en aanvaardt ons beleid alvorens verder gebruik te maken van onze website en ons platform.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Het Belgisch recht is van toepassing op deze website, het platform en de weergegeven informatie van Pensioenmanager. In geval van een geschil zijn de rechtbanken van het arrondissement Leuven exclusief bevoegd.

Contact

Het aanspreekpunt voor al jouw vragen bij Pensioenmanager is:

Naam: Jan Hermans

Contactgegevens: 0472690633

Je kan ons natuurlijk ook contacteren op het algemeen emailadre

info@pensioenmanager.be