UPDATE: Verzekeraars maken druppelsgewijs de Tak 21-winstdeelnames bekend. - Pensioenmanager

UPDATE: Verzekeraars maken druppelsgewijs de Tak 21-winstdeelnames bekend.

- 08/02/2021

In het voorjaar worden traditioneel alle winstdeelnames bekend gemaakt. Dit zijn optionele uitkeringen bovenop de gegarandeerde intrestvoet die een verzekeraar kan uitkeren.
Met mondjesmaat komen de resultaten uit: hierbij een overzicht, dat we stelselmatig vernieuwen!

rendementen tak 21

In het voorjaar worden traditioneel alle winstdeelnames bekend gemaakt. Dit zijn optionele uitkeringen bovenop de gegarandeerde intrestvoet die een verzekeraar kan uitkeren.
Met mondjesmaat komen de resultaten uit: hierbij een overzicht, dat we stelselmatig vernieuwen!

Hoe wordt het rendement op een Tak 21 levensverzekering berekend?

Een tak 21-spaarder weet dat hij een waarborg krijgt: het zogenaamde “gewaarborgde rendement”. Als de verzekeraar dan goed werk levert, kan er een optionele winstdeelname toegekend worden. Het totaal rendement bestaat dus uit een “vaste rentevoet” en een variabele winstdeelname.

Welke producten gebruiken een Tak 21 levensverzekering als onderbouw?

Je kan een Tak 21 aankopen in een niet-fiscaal spaar- en beleggingsproduct of via een fiscaal spaarproduct binnen de tweede of derde pensioenpijler. Bij sommige fiscale spaarproducten draagt de verzekeraar een rendementsgarantie: hierdoor kan je deze producten enkel als Tak 21 aankopen. We spreken hier dan over RIZIV- en (S)VAPZ – contracten. Bij andere leveranciers wordt Tak 21 al even niet meer aangeboden bij bepaalde producten omwille van het feit dat dit rendement nauwelijks te inflatie kan bijhouden.

Krijgt iedere Tak 21 hetzelfde rendement toegekend?

Neen. Afhankelijk van het fiscaal stelsel, en de reeds verworven vaste rentevoet, kan iedere Tak 21 een andere winstdeelname krijgen. Er kunnen dus verschillen zijn tussen Tak 21-producten van dezelfde leverancier.

Wanneer wordt de winstdeelname toegekend?

Dit is altijd in het voorjaar volgend op het productiejaar. Traditioneel zijn de marktleiders het eerste met het aankondigen van hun totaal rendement. Op deze manier vormen zij de maatstaf, de benchmark. De kleinere spelers volgen meestal een geringe tijd later en de resultaten cirkelen altijd in de buurt.

Welke Tak 21-rendementen zijn al gekend voor 2020?

 • Vivium: klanten die kiezen voor een 0% rendementsgarantie genieten over alle pijlers heen van een hoger totaalrendement.

 

  • Tweede pijler: 0% garantie = 2.00%
  • Tweede pijler: 0.45% garantie = 1.75%
  • Tweede pijler: 0.75% garantie = 1.50%
  • Tweede pijler: 1.00% garantie = 1.25%
  • Derde pijler: 0.00% garantie = 1.75%
  • Derde pijler: 0.45% garantie = 1.45%
  • Derde pijler: 0.75% garantie = 1.00%
  • Derde pijler: 1.00% garantie = 1.00%
  • Vierde pijler: 0.00% garantie = 1.25%
  • Vierde pijler: 0.45% garantie = 1.00%
  • Vierde pijler: 0.75% garantie = 1.00%
  • Vierde pijler: 1.00% garantie = 1.00%

Deze winstdeelnamepercentages zijn onder voorbehoud van goedkeuring door de NBB en de Algemene Vergadering. – cfr Mark Simons, Commercieel Directeur 08/02/2021 – officiële communicatie van Vivium

 • AXA
  • nog geen resultaten bekend.
  • Vaste, jaarlijkse rentevoet 2021 bevestigd: 1.00%

 

 • Baloise 
  • nog geen resultaten gekend.

 

 • AG Insurance
  • Tweede pijler : 1.7% netto (0% beheerskost)
  • Tweede pijler: 1.9% netto (0.2% beheerskost)
  • Derde pijler: 1.7% netto
  • Vierde pijler: 1.7% netto

 

 • Allianz
  • nog geen resultaten gekend
section icon
Inzicht in je dossier binnen 5 minuten!

Zorg ervoor dat je je eID kaartlezer bij de hand hebt en dat je je code kent. Dit is nodig om je pensioengegevens uit mypension te integreren in je totaalplan. Je kan ook aanmelden met itsme®-app. Als je eigenaar bent van een of meerdere huizen, zorg dan dat je de gegevens van je kredieten bij de hand hebt.

Bereken Hier Je Pensioen