Registreren

Wachtwoord vergeten

Login

Inloggen

Tags:

Arbeidsongeschikt? Vergeet uw dekking "premievrijstelling" niet aan te vragen.

Arbeidsongeschikt? Vergeet uw dekking "premievrijstelling" niet aan te vragen.

Wat is een aanvullende verzekeringswaarborg?

Een aanvullende waarborg is een extra verzekeringswaarborg die kan worden opgenomen in een verzekering, bovenop de hoofdwaarborg die in de polis is opgenomen. Het is bedoeld om extra bescherming te bieden tegen specifieke risico's die niet volledig worden gedekt door de standaardpolis. Bij een levensverzekering bestaat een prestatie van de hoofdwaarborg altijd uit een kapitaal overlijden (=overlijdenskapitaal) of een kapitaal bij leven (=spaarsom), of een combinatie van beiden.

Aanvullend op dit risico kan de verzekeringsnemer kiezen om de begunstigde een rente toe te kennen op het hoofd van de verzekerde, bij arbeidsongeschiktheid. De begunstigde kan een natuurlijke persoon of een rechtspersoon zijn.

Afhankelijk van het type verzekering kunnen aanvullende verzekeringswaarborgen verschillende vormen aannemen. Zo je bijvoorbeeld bij overlijden door ongeval (= aanvullende waarborg) een kapitaal toegekend krijgen, terwijl je bij arbeidsongeschiktheid meestal een rente krijgt uitbetaald.

Hoe wordt het risico bepaald bij een aanvullende verzekering?

Op basis van een aantal objectieve parameters zal er een financiële en medische acceptatie doorlopen moeten worden bij onderschrijving van de aanvullende waarborg. Deze zal doorheen de specifieke acceptatiecriteria van de verzekeringsmaatschappij moeten gaan. Het is daarom belangrijk om de polisvoorwaarden zorgvuldig door te nemen en de kosten en voordelen van de aanvullende verzekeringswaarborgen af te wegen voordat je een beslissing neemt.

Wat is de premievrijstelling?

Een waarborg premievrijstelling is een verzekeringsoptie die kan worden opgenomen in een levensverzekering of arbeidsongeschiktheidsverzekering. Het biedt de verzekeringnemer de zekerheid dat de premiebetalingen worden voortgezet als hij of zij arbeidsongeschikt raakt en daardoor niet in staat is om de premies te blijven betalen.

In feite zorgt een waarborg premievrijstelling ervoor dat de verzekeringnemer gedurende de periode van arbeidsongeschiktheid geen premies hoeft te betalen, terwijl de verzekering toch van kracht blijft en eventuele uitkeringen nog steeds worden gedaan. Bij sommige maatschappijen moet je de premie wel eerst voorschieten, en krijg je de inleg op een later moment terug. Dit is belangrijk om de fiscale behandeling van een bepaald aantal premies te behouden. Je moet eerst betalen, "voor den aftrek", maar je krijgt daarna de premie terug.

Voor wie is dit een belangrijke dekking?

Over het algemeen kan een waarborg premievrijstelling een waardevolle optie zijn voor mensen die zich zorgen maken over de financiële gevolgen van arbeidsongeschiktheid en die hun verzekeringen willen beschermen, zelfs als ze niet in staat zijn om te werken.

Kleine prijzen, groot effect.

Een 30-jarige bedrijfsleider die 1000 EUR per maand betaalt in een IPT-verzekering, zal een eindkapitaal van 1.150.000 EUR bij elkaar sparen tegen de pensioenleeftijd. Daarnaast betaalt deze bedrijfsleider per jaar 350 euro voor het verzekeren van de premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid. De prijs om eerst een gewaarborgd inkomen te sluiten, dat 1000 euro per maand spaart in de IPT-verzekering, is significant duurder. Beveilig dus in eerste orde uw pensioenopbouw, en voorzie daarnaast een omzetverzekering en/of gewaarborgd inkomen.

Vaak vergeten.

Veel bedrijfsleiders die een waarborg premievrijstelling onderschrijven, vergeten een aangifte te doen bij arbeidsongeschiktheid. Het is de taak van de makelaar om met een natuurlijke reflex ook de spaarcontracten te beschouwen bij een aangifte van arbeidsongeschiktheid in het kader van een gewaarborgd inkomen of omzetverzekering. Wij helpen u graag met uw aangifte van arbeidsongeschiktheid.

Neem hier terug de controle over je pensioen.

Plan je afspraak