Welke factoren hebben een invloed op de prijs van uw gewaarborgd inkomen? - Pensioenmanager

Welke factoren hebben een invloed op de prijs van uw gewaarborgd inkomen?

- 09/02/2021

Wat zijn de bepalende factoren bij de prijsbepaling van uw gewaarborgd inkomen? wij leren u hoe u kan besparen op uw premie.
Of toch minstens rationaliseren, want we zien vaak zeer grote dekkingen gewaarborgd inkomen.
Vaak zien we ook zelfstandigen die het niet genomen hebben omwille van de prijs.
Wij raden aan om 1,5% van uw omzet te voorzien voor het verzekeren van het risico op arbeidsongeschiktheid.
Een zaakvoerder met 100.000 euro omzet mag maximaal 1500 euro per jaar besteden aan het verzekeren van dit risico.

pensioensparen

Wat zijn de bepalende factoren bij de prijsbepaling van uw gewaarborgd inkomen? wij leren u hoe u kan besparen op uw premie.
Of toch minstens rationaliseren, want we zien vaak zeer grote dekkingen gewaarborgd inkomen.
Vaak zien we ook zelfstandigen die het niet genomen hebben omwille van de prijs.
Wij raden aan om 1,5% van uw omzet te voorzien voor het verzekeren van het risico op arbeidsongeschiktheid.
Een zaakvoerder met 100.000 euro omzet mag maximaal 1500 euro per jaar besteden aan het verzekeren van dit risico.

Wat is een verzekering gewaarborgd inkomen?

Een verzekering gewaarborgd inkomen is een verzekering die u beschermt tegen loonverlies bij arbeidsongeschiktheid. De oorzaak van de arbeidsongeschiktheid is alleen ziekte of ongeval. Bij ziekte of ongeval krijgt u op maandelijkse basis een vervangingsinkomen, eventueel na het aflopen van een wachttijd.

Hoeveel kan ik maximaal verzekeren?

U mag maximaal 80% van uw brutojaarbezoldiging verzekeren. Een verzekering gewaarborgd inkomen zal dan ook maar de werkelijke schade verzekeren. Er moet dus wel degelijk een loonverlies zijn. U moet dit loonverlies bewijzen.

Hoeveel kan ik minimaal verzekeren?

Er is geen wettelijk minimum opgelegd. De meeste verzekeraars zullen wel een minimumbedrag opleggen om de polis “nuttig” te maken, maar je kan al vanaf een verzekerd bedrag van 500 euro/maand aan de slag.

Is de prijs van een gewaarborgd inkomen fiscaal aftrekbaar?

Ja. Deze premie is 100% fiscaal aftrekbaar.

Tot welke leeftijd kan ik een verzekering gewaarborgd inkomen nemen?

In principe zijn er geen wettelijke beperkingen. De verzekeraars gaan echter wel een eindleeftijd hanteren in hun onderschrijvingspolitiek. Vaak ligt deze tussen 55 en 60 jaar.

Wie betaalt de premie van mijn verzekering gewaarborgd inkomen?

U kan de premie persoonlijk ten laste nemen of u kan de premie laten betalen door uw vennootschap.

Zijn psychische aandoeningen en burn-out gedekt binnen mijn verzekering gewaarborgd inkomen?

De laatste jaren krijgen we steeds meer openheid over psychische klachten en burn-out. De vraag stelt zich dus meer en meer geregeld: zijn deze aandoeningen gedekt binnen mijn polis?

Het antwoord op de vraag kan eenvoudig voorgesteld worden door de algemene- en bijzondere voorwaarden van uw overeenkomst erbij te pakken. Zo kan er een beperkte- of onbeperkte dekking verleend worden, kunnen er wachttijden opgelegd worden of wordt de uitkeringsduur beperkt. Soms werkt de verzekeraar ook met een limitatieve lijst die omschrijft welke pathologieën gedekt of niet-gedekt zijn.

Een nader onderzoek van uw polis is dus noodzakelijk om hierover duidelijkheid te brengen. Uw pensioenconsulent weet hier raad mee. Sluit u voor de eerste keer een gewaarborgd inkomen of omzetverzekering? Informeer en vergelijk dan correct.

Waarom zou u een verzekering gewaarborgd inkomen afsluiten?

Een verzekering gewaarborgd inkomen komt maandelijks financieel tussen, bovenop uw de dagvergoedingen van uw mutualiteit. Deze dagvergoeding is meestal ontoereikend om uw levensstandaard te behouden. Als zelfstandige verzeker je je het best bij, om niet in financiële problemen te komen bij ziekte of ongeval.

Koppel ik mijn gewaarborgd inkomen het beste aan een (fiscaal) spaarplan?

Een vrije verzekering is een goede verzekering. Het koppelen van deze zaken brengt voordelen en nadelen met zich mee. Een voordeel van de vrije verzekering is dat deze helemaal los komt van aanpassingen binnen uw spaarplan. Het nadeel is dat u bij een vrije verzekering 9,25% taks betaalt.

Indien u deze koppelt aan een derde pijler spaarproduct (pensioensparen of langetermijnsparen), dan volgt de bijverzekering de taks van de hoofdverzekering. Gezien het pensioensparen aan 0% premietaks onderworpen is, betaalt u hier dan ook geen premietaks op uw gewaarborgd inkomen.

Dit systeem geldt echter niet voor tweedepijler spaarcontracten. Bij deze contracten zal de hoofdverzekering de aanvullende verzekering nooit volgen. Je blijft dus de 9,25% verschuldigd. Daarom opteren wij om deze verzekering als volgt te sluiten:

 • Eenmanszaak: koppel dit plan aan uw pensioensparen om zo van de korting op de premietaks te genieten.
 • Vennootschap: stel dit plan “vrij” op en opteer hier altijd voor een omzetverzekering om fiscale optimalisatie na ziekte/ongeval mogelijk te maken. Laat uw vennootschap deze polis betalen (met bruto-middelen).

Wat is het verschil tussen een omzetverzekering en een gewaarborgd inkomen?

Een omzetverzekering is een gewaarborgd inkomen waarbij de begunstigde van de verzekering niet de natuurlijke persoon is, maar de vennootschap. Hierdoor vervalt de regel in het kader van de maximale verzekerbaarheid: u hoeft zich niet aan die 80%-grens te houden. Toch gaan ook hier de verzekeraars een aantal regels opstellen in het kader van het maximaal te verzekeren bedrag.

De uitkering komt de vennootschap toe. Bij ziekte zal uw mutualiteit aan uw privé uitkeren, de verzekering valt binnen in de vennootschap. Door het toepassen van deze constructie kan u blijvend en langdurig fiscaal optimaliseren.

Uw vennootschap ontvangt de uitkering, blijft kosten en lasten dragen, alsook kan je aan de slag met dividenden, aandelenopties, VVPR-bis en kan je nog altijd liquidatiereserves aanleggen. Op die manier kan je netto meer overhouden van je uitkering van je omzetverzekering.

Gewaarborgd inkomen vergelijken: hoe begin ik hier aan?

Het is niet eenvoudig om de verschillende leveranciers te vergelijken. Vaak moet je in de algemene voorwaarden duiken van de verzekeringsmaatschappijen om hier een duidelijk antwoord te krijgen op je algemene vragen. Daarnaast moet je enkel je eigen situatie vergelijken. Vergelijken met een andere persoon is vaak “nonsens”, gezien je geen zicht hebt om de medische en financiële toestand van de andere partij.

Het kan wel interessant zijn om jouw situatie te vergelijken tussen diverse leveranciers. Dit doe je zowel naar algemene voorwaarden als naar bijzondere voorwaarden (tarificatie).

Onze pensioenconsulenten helpen je graag op weg.

Welke factoren hebben een invloed op de prijs van uw verzekering gewaarborgd inkomen?

De ene verzekerde is de andere niet. Iemand zwaarlijvig die rookt zal meer betalen dan een persoon met een normaal gewicht die een beetje recreatief sport, op zijn gezondheid let. Iemand die bovenop een dak werkt zal meer betalen dan een consultant die voornamelijk administratief werk verricht. Een verzekeraar hanteert een duidelijk acceptatie- en financieringskader voor het bepalen van een prijs van een gewaarborgd inkomen. Grosso modo zijn dit de factoren die een invloed kunnen hebben op de prijs van een gewaarborgd inkomen.

 • Uw beroep
 • Uw hobby’s
 • Uw levensstijl: BMI, rookgedrag
 • Voorafbestaande aandoeningen
 • De wachttijd
 • De eindleeftijd van de dekking
 • Uw leeftijd bij onderschrijving
 • De financiële acceptatie
 • De medische acceptatie
 • Het ‘gedrag’ van uw rente: constante, klimmende of ideaal klimmende rente

Welke factoren hebben GEEN invloed op de prijs van uw verzekering gewaarborgd inkomen?

 • Gender: er mag geen onderscheid meer gemaakt worden tussen mannen en vrouwen in de bepaling van de prijs voor een gewaarborgd inkomen. Nochtans hadden de vrouwen hier de statistieken eerder mee…
 • Genetische aandoeningen: er mag in de medische vragenlijst gepolst worden naar medische geschiedenis. Echter, indien er een genetische aandoening is, dan mag men hier niet naar vragen.
 • De polis van uw collega: iedere zaak wordt apart bekeken en gescreend.
 • Negotiatie: de prijs van dit soort verzekeringen wordt actuarieel berekend en in een vaststaand kader gegoten. Er zijn weinig tot geen afwijkmogelijkheden.

Voorbeeld: prijsberekening van een gewaarborgd inkomen.

Een 34-jarige bedrijfsleider wil 1000 euro per maand aanvullend verzekeren. De verzekering loopt tot zijn 65 jaar, met een carenstijd van 30 dagen. De premie en prestatie worden voor en na schade geïndexeerd. De bedrijfsleider is een dakwerker die op lage hoogte (<4 meter) werkt, niet roker, met een normaal BMI. De dakwerker passeert de medische en financiële acceptatiepolitiek. De prijs voor dit gewaarborgd inkomen bedraagt bij verzekeraar A:

49.61 euro per maand.

Aanpassing van een aantal parameters:

Dakwerker met hoogte > 4 meter 55.13 euro/ maand
Constante rente van 1000 euro 45.10 euro/ maand
Duur prestatiebetaling: max 2 jaar 23.85 euro/ maand
Van carens à wachttijd 54.57 euro/ maand
Indien hij een bakker was 48.51 euro/ maand
Indien hij een bedrijfsrevisor was 40.42 euro/ maand
Indien dit een vrouw was 49.61 euro/ maand
Indien deze persoon 57 jaar was 102.67 euro/ maand
Indien deze bij verzekeraar B wenst aan te sluiten 65.13 euro/ maand

 

Meer informatie?

section icon
Inzicht in je dossier binnen 5 minuten!

Zorg ervoor dat je je eID kaartlezer bij de hand hebt en dat je je code kent. Dit is nodig om je pensioengegevens uit mypension te integreren in je totaalplan. Je kan ook aanmelden met itsme®-app. Als je eigenaar bent van een of meerdere huizen, zorg dan dat je de gegevens van je kredieten bij de hand hebt.

Bereken Hier Je Pensioen