Heeft uitstel van sociale bijdragen een invloed op uw VAPZ-bijdrage van 2022? - Pensioenmanager

Heeft uitstel van sociale bijdragen een invloed op uw VAPZ-bijdrage van 2022?

- 07/04/2022

Zoals vóór de coronacrisis zijn uw VAPZ-premies voor 2022 maar aftrekbaar indien u alle verplichte sociale bijdragen betaald heeft vóór 31 december 2022. De tolerantie die de fiscus voor de aftrek van VAPZ-premies van 2020 en 2021 had, wordt dus in 2022 niet doorgetrokken.

VAPZ onderhevig aan uitstel sociale bijdragen?

Zoals vóór de coronacrisis zijn uw VAPZ-premies voor 2022 maar aftrekbaar indien u alle verplichte sociale bijdragen betaald heeft vóór 31 december 2022. De tolerantie die de fiscus voor de aftrek van VAPZ-premies van 2020 en 2021 had, wordt dus in 2022 niet doorgetrokken.

VAPZ-premie niet aftrekbaar indien er nog openstaande sociale bijdragen zijn.

Heeft u een verzekering voor een vrij aanvullend pensioen zelfstandigen (VAPZ) afgesloten, dan zijn de premies daarvan aftrekbaar indien u alle sociale bijdragen van twee jaar eerder vóór het einde van het kalenderjaar betaald heeft. Betaalt u dus uw sociale bijdragen te laat, dan is de VAPZ-premie niet aftrekbaar.

Uitstel sociale bijdragen 2020 en 2021.

Wegens de coronacrisis mocht u de betaling van uw voorlopige kwartaalbijdragen voor 2020 en 2021 en de regularisatiebijdragen van 2018 en 2019 met een jaar uitstellen.

Tolerantie voor VAPZ-premies 2020 en 2021.

Wie van dat uitstel voor sociale bijdragen gebruikgemaakt heeft of een afbetalingsplan kreeg, maar toch VAPZ-premies betaalde, kon rekenen op begrip van de fiscus. De fiscus aanvaardde nl. dat die premies VAPZ dan toch aftrekbaar zijn in uw privéaangifte van 2020 en 2021.

Let op!  Als u geen uitstel van uw sociale bijdragen gekregen heeft, maar een definitieve vrijstelling, is de in 2021 betaalde VAPZ-premie niet aftrekbaar.

Wat met de VAPZ-premie voor 2022?

De fiscus laat weten dat de tolerantie voor 2020 en 2021 niet doorgetrokken wordt naar 2022. Om de fiscale aftrekbaarheid van de VAPZ-premies in 2022 te behouden, moet u dus volgende bijdragen vóór 31 december 2022 betalen:

  • alle voorlopige bijdragen die u voor 2022 verschuldigd bent (met inbegrip van de regularisatiebijdragen die in 2022 vervallen);
  • alle uitgestelde bijdragen van 2021 die u in 2022 moet betalen;
  • alle uitgestelde bijdragen van 2020 die u met een afbetalingsplan betaalt.

Wenst u meer informatie?

section icon
Inzicht in je dossier binnen 5 minuten!

Zorg ervoor dat je je eID kaartlezer bij de hand hebt en dat je je code kent. Dit is nodig om je pensioengegevens uit mypension te integreren in je totaalplan. Je kan ook aanmelden met itsme®-app. Als je eigenaar bent van een of meerdere huizen, zorg dan dat je de gegevens van je kredieten bij de hand hebt.

Bereken Hier Je Pensioen