Telt een tantième ook mee voor de berekening van mijn VAPZ-bijdrage? - Pensioenmanager

Telt een tantième ook mee voor de berekening van mijn VAPZ-bijdrage?

- 11/02/2021

Binnen de tweede pensioenpijler kan u opteren om pensioen op te bouwen via VAPZ. Dit VAPZ wordt begrensd op 2 manieren: een absoluut en relatief maximum.
Het relatief maximum wordt bepaald door de toekenning van bezoldiging. Een tantième is een eenmalige aanvulling op deze bezoldiiging. Telt deze dan mee voor de berekening van uw VAPZ? En voor de IPT?

Binnen de tweede pensioenpijler kan u opteren om pensioen op te bouwen via VAPZ. Dit VAPZ wordt begrensd op 2 manieren: een absoluut en relatief maximum.
Het relatief maximum wordt bepaald door de toekenning van bezoldiging. Een tantième is een eenmalige aanvulling op deze bezoldiiging. Telt deze dan mee voor de berekening van uw VAPZ? En voor de IPT?

Is er een verband tussen uw VAPZ-premie en uw bezoldiging?

Uw VAPZ-bijdrage wordt op 2 manieren beperkt. Eerst en vooral zal men een nagaan wat uw referentieloon is. Dit is (voor gevestigde zelfstandigen) het Netto Belastbaar Inkomen (NBI) van 3 jaar geleden. Dit NBI mag worden geherwaardeerd, en hiervan mag er 8.17% of 9.40% (SVAPZ) gerekend worden. Daarnaast wordt deze berekening ook maximaal beknopt door een absoluut maximum. In 2021 bedraagt het absoluut maximum voor het VAPZ 3302.77 euro, en voor het SVAPZ 3800.01 euro.

Wat wordt beschouwd als bezoldiging in het kader van uw VAPZ-berekening?

Het Netto Belastbaar inkomen van 3 jaar geleden vormt de basis voor de berekening van uw sociale zekerheidsbijdragen.

Dit is ook de basis voor de berekening van de VAPZ-bijdrage. Indien u nog geen 3 jaar bezig bent, zal men de voorlopige bijdragen (fictief inkomen) in beschouwing nemen.

Wordt een tantième ook beschouwd als loon in het kader van de VAPZ-berekening?

Absoluut.

Wordt een tantième ook beschouwd als loon in het kader van de berekening van uw IPT?

Neen, hier geldt het principe dat de bezoldiging maandelijks en regelmatig dient te gebeuren. Tantièmes zijn jaarlijks toegekende voordelen, net als dividenden, vvpr bis dividenden en liquidatiereserves. En dat is waar hier het schoentje knelt. Een tantième is een jaarlijks voordeel.

Meer informatie?

section icon
Inzicht in je dossier binnen 5 minuten!

Zorg ervoor dat je je eID kaartlezer bij de hand hebt en dat je je code kent. Dit is nodig om je pensioengegevens uit mypension te integreren in je totaalplan. Je kan ook aanmelden met itsme®-app. Als je eigenaar bent van een of meerdere huizen, zorg dan dat je de gegevens van je kredieten bij de hand hebt.

Bereken Hier Je Pensioen