Mijn werkgever heeft geen groepsverzekering: welke voordelen biedt het VAPW? - Pensioenmanager

Mijn werkgever heeft geen groepsverzekering: welke voordelen biedt het VAPW?

- 13/11/2020

Een werkgever is niet verplicht om een groepsverzekering aan te bieden aan haar werknemers. Tot 2019 betekende dit dat werknemers in dergelijke situaties geen aanvullend pensioen (tweede pensioenpijler) konden opbouwen. Daarom besliste de federale regering in 2019 om het vrij aanvullend pensioen voor werknemers (VAPW) te lanceren. Deze formule is enkel bestemd voor werknemers die geen of een heel laag aanvullende pensioenaangroei hebben via hun werkgever of sector. Wat moet je hierover weten?

Een werkgever is niet verplicht om een groepsverzekering aan te bieden aan haar werknemers. Tot 2019 betekende dit dat werknemers in dergelijke situaties geen aanvullend pensioen (tweede pensioenpijler) konden opbouwen. Daarom besliste de federale regering in 2019 om het vrij aanvullend pensioen voor werknemers (VAPW) te lanceren. Deze formule is enkel bestemd voor werknemers die geen of een heel laag aanvullende pensioenaangroei hebben via hun werkgever of sector. Wat moet je hierover weten?

De consument heeft de vrije keuze van pensioeninstelling.

Je kiest zelf een pensioeninstelling. Dit is meestal een verzekeringsonderneming. Met deze pensioeninstelling sluit je vervolgens een overeenkomst voor de opbouw van een vrij aanvullend pensioen voor werknemers. De inhoud van deze overeenkomst kan je vrij kiezen binnen het aanbod van de pensioeninstelling. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om een overlijdensdekking te koppelen aan het vrij aanvullend pensioen om jouw familieleden te beschermen, kies je volledig zelf je beleggingsfondsen en onderhandel je zelf over de kosten.

Jouw werkgever is dus geen betrokken partij bij deze overeenkomst. Je mag – onder een bepaald plafond – zelf beslissen hoeveel je jaarlijks spaart:

  • Ben je niet aangesloten bij een aanvullend pensioenplan van een werkgever of sector? Dan mag je jaarlijks een bedrag sparen dat gelijk is aan 1.600 euro (in 2020) of – indien dit hoger is – 3 % van het brutoloon dat je twee jaar voordien kreeg:
    • stel dat je in 2018 een loon had van 50.000 euro, dan mag je in 2020 voor maximaal 1.600 euro bijdragen storten in jouw VAPW-overeenkomst (3 procent van 50.000 euro geeft 1.500 euro, en dit resultaat mag opgetrokken worden tot 1.600 euro)
    • stel dat u in 2018 een loon had van 70.000 euro, dan mag je in 2020 voor maximaal 2.100 euro bijdragen storten in jouw VAPW-overeenkomst (3 procent van 70.000 euro is 2.100 euro)
  • Ben je wel al aangesloten bij één of meer aanvullende pensioenplannen die zijn ingericht door een werkgever of een sector? Dan zal het plafond (1.600 euro of – indien dit hoger is – 3 procent van het brutoloon dat je twee jaar voordien kreeg) verminderd worden met de aangroei van jouw pensioenreserves in deze pensioenplannen over de afgelopen twee jaren. Daarbij wordt rekening gehouden met de bijdragen die destijds in die plannen werden gestort, maar ook met een deel van het rendement dat die reserves hebben opgebracht.

Moet je jouw werkgever informeren over de opstart van een VAPW?

Je moet jouw werkgever melden dat je een vrij aanvullend pensioen wil opbouwen. De werkgever zal de door jou gekozen nettobijdrage inhouden van jouw nettoloon en doorstorten aan de pensioeninstelling. De overheid stort het fiscaal voordeel bij. Anders dan bij het pensioensparen, want daar schiet je de totale premie voor. Met andere woorden: je spaart dus volledig zelf voor jouw aanvullend pensioen. Jouw werkgever betaalt geen bijdragen.

Via www.pensioenmanager.be kun je gemakkelijk narekenen hoeveel jij mag storten. Je vult je dossier in, en we berekenen automatisch het maximaal te storten bedrag op jaarbasis. Voor elk jaar dat je bijdragen stort, zal je ook een pensioenfiche ontvangen van de pensioeninstelling.

Wanneer wordt het VAPW-bedrag uitbetaald?

De uitbetaling van dit aanvullend pensioen zal pas op de pensionering gebeuren. Het is een tweedepijlerkapitaal, waar dan ook de vernieuwde wetgeving op van toepassing is.  Vanaf dat je een pensioen trekt, moet er betaald worden.

Hoe beheert de pensioeninstelling jouw stortingen?

De pensioeninstelling beheert jouw geld volledig naar jouw wensen en behoefte. Afhankelijk van jouw keuzes, kan een pensioeninstelling jouw geld op twee manieren beheren:

  • Ofwel via een tak 21-verzekeringsproduct: dit is de veilige werkwijze, waarbij jouw inleg beschermd is en je de garantie krijgt van een vast jaarlijks rendement;
  • Ofwel via een tak 23-verzekeringsproduct (= beheer in een pensioenfonds): deze werkwijze biedt minder zekerheid, omdat er geen kapitaalbescherming geldt. Door jouw inleg te beleggen in beleggingsfondsen kan het rendement hoger zijn, maar zijn ook de risico’s groter. Hou er dus rekening mee dat je bij pensionering minder overhoudt dan de bijdragen die je hebt gestort.
  • Je kan ten slotte ook opteren voor een combinatie, in de volksmond de tak 44 genaamd.

Hoe wordt het vrij aanvullend pensioen voor werknemers belast?

De bijdragen zijn onderworpen aan een verzekeringstaks van 4,4 %. Het is wel belangrijk te vermelden dat deze taks aangerekend mag worden bovenop de maximale storting. De premies komen in aanmerking voor een belastingvermindering van 30 procent in de personenbelasting. De bedrijfsvoorheffing zal al rekening houden met deze belastingvermindering van 30 procent op de bijdragen, waardoor er dus slechts 70 procent van de bijdragen effectief afgehouden wordt van jouw loon.

Bij de uitkering van het aanvullend pensioen bij pensionering of overlijden, wordt het kapitaal belast aan 10 procent (33 procent bij uitkering in het hierboven beschreven uitzonderingsgeval). Daarnaast is een dubbele sociale bijdrage verschuldigd (een RIZIV-bijdrage van 3,55 procent en een solidariteitsbijdrage van 0 tot 2 procent).

Ik wil vandaag beginnen met fiscaal sparen. Is dit de beste oplossing?

Als particulier start je best met het pensioensparen, gevolgd door het langetermijnsparen (indien fiscale ruimte) en dan pas het VAPW.

Meer vragen?

section icon
Inzicht in je dossier binnen 5 minuten!

Zorg ervoor dat je je eID kaartlezer bij de hand hebt en dat je je code kent. Dit is nodig om je pensioengegevens uit mypension te integreren in je totaalplan. Je kan ook aanmelden met itsme®-app. Als je eigenaar bent van een of meerdere huizen, zorg dan dat je de gegevens van je kredieten bij de hand hebt.

Bereken Hier Je Pensioen